Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

fetlagdadjektiv-lagt[somewhat] stout (corpulent), …inclined to stoutness (corpulence)
fetadjektivfettfat äv. bildl.; om t.ex. fläsk äv. fatty; fetlagd äv. stout, corpulent, fleshy; abnormt obese; välgödd äv. well-fed; flottig oily, greasyfet hy greasy skinfett hår greasy hairfet jord fat soilfet mat rich (fatty) food; flottig greasy foodfet mjölk rich (fatty) milkfeta rubriker big headlinesfet stil, se fetstilbli fet grow (get) fat (om person äv. stout); speciellt om djur fattendet blir man inte fet bildl. you won't grow fat on (get much out of) thatdet fetaköttet the fat part[s (pl.)] of…han har det inte för fett he is none too well off
kraftigadjektiv~tkraftfull powerful; kraftigt verkande äv. potenten kraftig dos a strong (stiff) dosekraftiga påtryckningar strong pressure (sg.)ett kraftigt slag a powerful (strong, violent, hard, heavy) blow
stor el. avsevärd el. t.ex. förlust el. minskning el. ökning great, big, substantial, considerable; om t.ex. nedgång äv. heavy; om t.ex. ökning äv. sharp, steepen kraftig prissänkning äv. a drastic reduction of (in) prices
stor till växten el. omfånget big; stadigt byggd sturdy, robust; fetlagd stoutkraftig benstomme sturdy framekraftig karl strapping (robust, hefty, strong) fellowkraftigt rep stout ropekraftiga skor stout (strong) shoeskraftigt tyg strong (heavy) material (cloth)
om mat el. måltid:bastant substantial, solid; närande nourishing, nutritious; fet rich; 'tung' heavy
© NE Nationalencyklopedin AB