Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

festlighetsubstantiv~en, ~erfestivityfestligheter äv. festive entertainments; jfr fest
spektakelsubstantivspektaklet, =elände nuisance; uppträde scene; uppståndelse fuss; skandal scandalfestlighet spectacle
1 tågaintransitivt verb~de, ~tallm. march; vid festlighet o.d. walk (march) in procession, paradetåga bort march away (off)tåga in i staden i triumf enter…in triumphtåga ut ur staden march out of…, leave…, depart from…
festsubstantiv~en, ~erbjudning party; för att fira ngt celebration; t.ex. i det fria el. välgörenhets~ fête; festival festivalen fest för ögat a feast for the eyes, a sight for sore eyesgå på fest go to a partyfestlighet festivity, rejoicings (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknashögtidlighet ceremony, functiongöra vardagen till fest make every day a holiday
© NE Nationalencyklopedin AB