Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

femtonräkneordfifteenklockan 15 at 3 o'clock in the afternoon, at 3 [o'clock] p.m.; jfr femo. sammansättn.
sextonräkneordsixteen; jfr fem, femtonmed sammansättn.
artonräkneordeighteen; jfr fem, femton, nittonmed sammansättn.
nittonräkneordnineteen; jfr fem, femtonmed sammansättn.
elvaräkneordeleven; jfr fem, femtonmed sammansättn.substantiv~n, elvoreleven äv. sport.; jfr femma
tolvräkneordtwelveklockan tolv på dagen (natten) vanl. at noon (midnight); jfr fem, femtonmed sammansättn.
adertonräkneordeighteenen av de aderton [i Svenska Akademien] one of the [eighteen] members of the Swedish Academy; jfr fem, femton, nittonmed sammansättn.
trettonräkneordthirteentretton rätt på tips thirteen correct resultsdet går tretton på dussinet they are ten (two) a penny; jfr fem, femtonmed sammansättn.
fjortonräkneordfourteenfjorton dagar vanl. a fortnight; amer. äv. two weeksfjorton dagars ledighet a fortnight's…med fjorton dagars mellanrum at fortnightly intervals; jfr fem, femtonmed sammanssättn.
sjuttonräkneordseventeen; jfr fem, femtonmed sammansättn.i svordomarel.vissa uttrycksjutton också! oh darn (hell)!fy sjutton! God!å sjutton! you don't say!, well I never!, Heavens!ja, för sjutton! yes, damn (darn) it!; javisst you bet!vad sjutton skulle jag göra det för? why on earth would I want to do that?full i sjutton vard. full of mischief
© NE Nationalencyklopedin AB