Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

femtiotalsubstfiftyfemtiotalet åren 50—59 the fiftiesfemtiotalet 1950-talet in the fifties, in the nineteen-fifties, in the 50's, in the 1950'si början på femtiotalet in the early fiftiesi slutet på femtiotalet in the late fifties
tiotalsubsttenett par tiotal some twenty or thirty; se femtiotalför ex.
© NE Nationalencyklopedin AB