Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

femtioräkneordfiftyhan är över femtio he is over fifty; jfr femmed sammansättn.
femtiräkneordvard.se femtio
fyrtioräkneordforty; jfr femtiomed sammansättn.
sextioräkneordsixty; jfr fem, femtiomed sammansättn.
trettioräkneordthirty; jfr fem, femtiomed sammansättn.
tjugoräkneordtwenty; jfr fem, femtiomed sammansättn.
nittioräkneordninety; jfr fem, femtiomed sammansättn.
sjuttioräkneordseventy; jfr fem, femtiomed sammansättn.
åttioräkneordeighty; jfr fem, femtiomed sammansättn.
2 bastsubstantiv i pluralvard.han är femtio bast he's fifty
© NE Nationalencyklopedin AB