Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

femteklassaresubstantiv~n, =elev i skolår 5 fifth-grade pupil, pupil in the fifth class (amer. grade); amer. äv. fifth-grader
femmasubstantiv~n, femmorfive; vid tärnings-el.kortspel äv. cinque; mynt five-krona pieceen femma belopp five kronorfemman om hus el. rum el. buss o.d. No. 5, number Five; om buss äv. the [No.] 5femman [i hjärter] kortsp. the five [of hearts]han ligger (kom in som) femma he is (came in) fifthdet var en annan femma vard. that's quite another mattervard., femrumslägenhet five-room[ed] flat (amer. apartment)skol.:elevse femteklassarefemman årskurs fem the fifth class (form, amer. grade), Class No. 5, Class V
© NE Nationalencyklopedin AB