Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

femteräkneordfifthförk.5thden (det) femte från slutet the last but fourför det femte in the fifth place; vid uppräkning fifthlyden femte april on the fifth of April, on April 5th; i brevdatering April 5th, 5th Aprili dag är det den femte today it is the fifthvart femte år every fifth year, every five yearskomma på femte plats come fifth
nionderäkneordninthförk.9th; se femteför ex. o. femte-för sammansättningar
tjugonderäkneordtwentiethförk.20th; se femteför ex. o. femte-för sammansättningar
tionderäkneordtenthförk.10th; se femteför ex. o. femte-för sammansättningar
nittonderäkneordnineteenthförk.19th; se femteför ex. o. femte-för sammansättningar
fjärderäkneordfourthförk.4th; se femteför ex. o. femte-för sammansättningar
sextonderäkneordsixteenthförk.16th; se femteför ex. o. femte-för sammansättningar
trettonderäkneordthirteenthförk.13th; se femteför ex. o. femte-för sammansättningar
sjunderäkneordseventhförk.7th; se femteför ex. o. femte-för sammansättningar
femtonderäkneordfifteenthförk.15th; se femteför ex. o. femte-för sammansättningar
© NE Nationalencyklopedin AB