Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

femprocentigadjektiv~tfive-per-cent…; amer. five-percent…höjningen är femprocentig …is five per cent
enprocentigadjektiv~tone-per-cent…; jfr femprocentig
hundraprocentigadjektiv~tone-hundred-per-cent…; fullständig complete, absolute; jfr femprocentig
© NE Nationalencyklopedin AB