Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

felsubstmistake, errorett grovt fel a serious mistakegöra (begå ett) fel make a mistake; mindre make a sliphela felet är att… the whole trouble is that…det är ngt fel på… there is sth wrong with…defekt defect, faultskuld faultvems är felet? whose fault is it?
adjektivwronguppge fel adress give the wrong address
adverbwrongfel fel väg go the wrong way; vilse lose one's waymin klocka går fel my watch is wrongallt gick fel everything went wrongha fel be wrongjag har kommit fel tele. I've got the wrong numberdet slår aldrig fel! it never fails!om jag inte tar fel if I'm not mistakenjag tog fel på honom och min bror I mistook him for my brotherta fel på tiden make a mistake about the time
skavanksubstfel defect, fault
2 lastsubstfel etc. vice
grodasubstdjur frogfel blunder, howler
avhjälpaverbt.ex. fel, brist remedy
felaktighetsubstfel error, fault, mistake
datorsubstcomputerdet är fel på datorn there's a computer breakdown
smärreadjektivsmaller, lessnågra smärre fel a few minor errors
felaktigadjektivoriktig incorrect; osann falsefelaktig användning misapplicationbehäftad med fel faulty, defective
stavaverbspellstava bra be a good speller, be good at spellingstava fel make a spelling mistake
© NE Nationalencyklopedin AB