Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

febersubstantiv~n, febrarfever äv. bildl.hög feber a high temperature (fever)feber run a temperatureha feber have (run) a temperature, be feverish
febrigadjektiv~tsom har feber feverishhektisk hectic, frantic
lindrigadjektiv~tinte sträng el. svår mild äv. om sjukdom; inte våldsam gentle; lätt, inte allvarlig light; obetydlig el. t.ex. om feber el. sår slightlindrigt straff light (mild) punishment
yrasubstantiv~nvild aktivitet whirl, frenzy; glädje~ delirium [of joy]snö~ snowstormfeber~ deliriumintransitivt verb~de, ~tskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasom febersjuk be delirious; svamla rave <om ngt about sth; om att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout + ing-form>yrde, yrtskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasom snö el. sand whirl (drift) about; om damm el. skum el. gnistor flysnön yr the snow is whirling etc. aboutdammet yr i luften the dust is rising into…, there are clouds of dust in…dammet yr på vägarna the dust is rising from…yra igen om väg o.d. get blocked with [drifting] snow (resp. sand)yra upp whirl (resp. fly) up
sjunkaintransitivt verbsjönk, sjunkitsink; falla fall, drop; om t.ex. pris äv. decline; gå nedel.sjö., gå under go downpriserna har sjunkit …have fallen (gone down, declined)temperaturen sjunker …is going down äv. om feber, …is falling[vattnet i] sjön har sjunkit the water level has sunksjunka djupt eg. sink deep; bildl. sink lowsjunka i ngns aktning go down (sink) in sb's estimationsjunka i pris go down in price
partikelverbsjunka ihopfalla ihop collapse; krympa shrinksjunka nedsjunka ned i gyttjan sink into…sjunka ned i en fåtölj drop into…sjunka undanom vatten sink, subside
1 gradsubstantiv~en, ~erallm. degree; utsträckning extent; nyans shadei hög grad to a great (high) degree, to a great extenti hög grad + adj. highly, exceedingly, immenselyi [allra] högsta grad! very much so!i högsta grad extremelyså till den grad att… to such a degree (an extent) that…till en viss grad to a certain degree (extent)enhet vid t.ex. mätning degree40 graders feber a temperature of 40 degrees centigradedet är 10 grader kallt it is 10 degrees [Celsius] below zerodet är 10 grader varmt it is 10 degrees [Celsius] above zeroi 45 graders vinkel at an angle of 45 degreespå 60 grader nordlig bredd at 60 degrees North latitudebrännskada av första graden first-degree…rang rank, grade; stadium stagestiga i graderna rise in the rankstypogr. type size
© NE Nationalencyklopedin AB