Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

fattigdomsubstantiv~enallm. poverty; armod penury; nöd destitution; som social företeelse pauperismleva i [stor] fattigdom be living in [great] poverty (penury)ett liv i fattigdom a life of povertybrist deficiency < in, of>; lack, want; starkare destitution <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>; torftighet poorness, meagreness
framsläpatransitivt verb~de, ~tframsläpa sitt liv i fattigdom (misär) live a life of extreme poverty
lindratransitivt verb~de, ~tnöd el. fattigdom relieve; verka lugnande [på] soothe; tillfälligt palliatestraffet lindrades till böter …was reduced to a finelindrande medel sg. palliative
eländesubstantiv~t, ~nmisery, wretchedness; otur, besvär nuisancefattigdom och elände misery and wantvilket elände! what a mess!, what a terrible state of things!till råga på eländet (allt elände) to make matters worse, on top of it alleländig sak wretched thing
© NE Nationalencyklopedin AB