Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fattigadjektiv~tallm. poor; medellös penniless; utblottad destitute, impoverishedfattiga (fattigt folk) poor peoplede fattiga the poorfattiga riddare kok. French toasten fattig stackare a poor wretchmalmen är fattigsilver the ore is poor in…ringa el. ynklig paltryfattiga tio kronor a paltry (wretched) ten kronormina fattiga slantar my little bit of money
hjälpbehövandeadjektivoböjl. (attr.)…that require (resp. requires) help (assistance); fattig needy
kyrkråttasubstantiv~n, -råttor, fattig som en kyrkråtta poor as a church mouse
1 armadjektiv~tstackars el. fattig poor; eländig wretched, miserable
vanlottadadjektiv-lottat, ~ebadly (unfairly) treated; fattig, pred. badly off <i fråga om as regards>
artsubstantiv~en, ~erslag kind, description; typ type; natur nature, charactervetensk. speciespl. likarik (fattig) på arter with many (few) species
torftigadjektiv~tenkel plain; fattig poor; t.ex. om omständigheter needy, indigent; t.ex. om argument threadbare; knapp el. skral scanty, meagreett torftigt program a poor (meagre) programmehennes hem såg ganska torftigtsparsamt möblerat ut …looked rather bare
skamsubstantiv~menallm. shame; vanära el. skamfläck äv. disgrace <för to>; något skamligt dishonour; starkare ignominydet är ingen skam att vara fattig there is no disgrace in being…det är stor skamatt it is a great (downright) shame…nu går skam på torra land that's the limit, that beats everythinginte ha någon skam i kroppen be past all sense of shame, be lost to all sense of shame (decency)känna skam över be ashamed ofskam till sägandes har jag glömt det to my shame I must admit that…för skams skull in common decency, [if only] for the sake of appearanceskomma på skam om hopp o.d. come to nought
© NE Nationalencyklopedin AB