Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fattaverbgripa catch, grasp; hugga tag i seize, take hold offatta ett beslut a) come to a decision b) vid möte pass a resolutionfatta misstankar mot begin to suspect, become suspicious offatta mod take couragefatta tycke för take a fancy tobegripa understand, graspha lätt att fatta be quick on the uptakeha svårt för att fatta be slow on the uptakefatta sig kort be brief
beslutsubstdecisionfatta ett beslut come to a decision
misstankesubstsuspicionhysa (fatta) misstankar mot suspectväcka misstankar arouse suspicion
sympatisubstmedkänsla sympathy <för for>fatta sympati för ngn take to sb, take a liking to sb
vänskapsubstfriendshipfatta vänskap för ngn become attached to sbför gammal vänskaps skull for old friendship's sake, for old times' sake
modsubstcourage; vard. bottlefatta mod pluck up courageförlora modet lose heart, be discouragedkänna sig väl till mods feel at easevara vid gott mod be in good spirits
poängsubstpoint; skol., betygspoäng mark; amer. gradesegra på poäng win on pointsslutkläm el. mening pointfatta poängen i en historia see the point of a storyhon har missat poängen she has missed the point
2 kortadjektivshortmed korta mellanrum at short intervals, at brief intervalsen kort stund a little whileen kort tid därefter shortly afterwardsgöra kortare shorten; förkorta abbreviateinom kort shortly
adverbshortly, brieflyför att fatta mig kort to be briefkort sagt in short, in brief
eldsubstfirefatta (ta) eld catch firege eld firesätta (tända) eld på ngt set fire to sth, set sth on fireleka med elden play with firejag får inte eld på veden the wood won't lighthar du eld? have you got a light?
tyckesubståsikt opinioni mitt tycke in my opinion, to my thinking, to my mindsmak fancy, likingfatta tycke för take a fancy to, take a liking toom tycke och smak ska man inte diskutera there's no accounting for tastes
© NE Nationalencyklopedin AB