Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fataladjektivödesdiger fatal, disastrous
dödsolyckasubstfatal accident
ödesmättadadjektivfateful, fatal
drunkningsolyckasubstfatal drowning accident
dödskjutningsubstfatal shooting incident
ödesdigeradjektivfatal; olycksbringande disastrous
livsfarligadjektivhighly dangerous; dödlig fatal
livshotandeadjektivskada etc. grave; dödlig fatallivshotande skador life-threatening injuries
dödligadjektivmortalen dödlig dos a lethal doseett dödligt gift a deadly poisonen dödlig sjukdom a fatal illnessen vanlig dödlig an ordinary mortal
© NE Nationalencyklopedin AB