Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fastställaverbbestämma appoint, fixkonstatera establish
fixeraverbfix; fastställa determinebetrakta stare hard at
regleraverbregulate; justera adjustfastställa fix; göra upp, t.ex. arbetstvist settlereglerad arbetstid regulated working hours
värderaverbfastställa värdet på value, estimate, estimate the value ofuppskatta value; sätta värde på appreciate
konstateraverbfastställa establish; lägga märke till note, see; utröna find; påvisa showflera fall av kikhosta har konstaterats several cases of whooping cough have been recorded
bestämmaverbfastställa fix, settle; besluta el. avgöra decide, determinedet får du bestämma själv that's for you to decidedefiniera definegram. modify, qualifyjag kan inte bestämma mig I can't make up my mind
© NE Nationalencyklopedin AB