Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

fasthetsubstantiv~enorörlighet el. ståndaktighet firmness äv. hand.; varaktighet steadfastness, permanence; stabilitet stability; täthet solidity, compactnessfasthet i karaktären firmness (consistency) of character
styrselsubstantiv~nstadga el. fasthet firmness, steadiness; bildl. äv. stability; 'ryggrad' backboneutan styrsel vinglig wobbly; slapp el. ryggradslös flabby, loose
uppträdaintransitivt verb-trädde, -trättframträda appear; make one's appearance; om skådespelare äv. act, perform; om teatertrupp give performances (resp. a performance)uppträda offentligt appear in publicuppträda som… i ngns roll take the part of…, play…, act…; ge sig ut för att vara pretend (give oneself out) to be…, pose as…uppträda med fasthet display firmnessuppträda till försvar för ngn stand up (intervene) in defence of sbuppföra sig behave; ibland behave oneself; på visst sätt el. t.ex. energiskt el. bestämt actuppträda bestämt mot… act firmly against…fungera act <som, i egenskap av as>förekomma occur
© NE Nationalencyklopedin AB