Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

fastersubstantiv~n, fastrar[paternal] aunt
ogiftadjektiv=unmarried, singleen ogift faster a maiden aunt
rörasubstantiv~n, rörorallm. mess äv. bildl.; hoprörd blandning äv. mishmash, hotchpotch båda äv. bildl., mixture; oreda confusion, muddlevara en enda röra be all in a mess
transitivt verbrörde, rört (jfr rörd)sätta i rörelse move, stirinte röra ett finger för att… not stir a finger (lift a hand) to…rör ner grädden i smeten stir (vänd fold) the cream into the mixturevidröra touch; bildl. el. angå concernhan rörde knappt maten he hardly touched…rör mig inte! don't touch me!vad rör det mig? what has that got to do with me?se men inte röra look but don't touchbildl. el. framkalla rörelse hosröra ngn till tårar move sb to tears
intransitivt verbrörde, rörtröra i gröten stir the porridgejag vill inte röra i den saken …poke into that matterhan rörde på huvudet he moved his headröra på sig eg. move; motionera get some exercise; se sig om i världen get aboutröra vid föremål, person touch; ämne el. problem touch [up]on
reflexivt verbrörde, rört~ sig a) allm. move; motionera get exerciserör dig inte! don't move!han rörde sig inte ur fläcken äv. he did not budgeljuset rör sig snabbare än ljudet light travels faster than soundinte ett löv rörde sig …was stirringjorden rör sig kring solen …turns (revolves) round the sun b)bildl.jag har svårt att förstå vad som rör sig i hans huvud …what makes him tick, …the workings of his mindröra sig i finare kretsar move in…han har mycket pengar att röra sig med he has a lot of money at his disposaldet rör sig om din framtid it (this) concerns your futuresamtalet rörde sig om litteratur the conversation revolved around…det rör sig om stora summor …are involvedvad rör det sig om? what is it [all] about?
partikelverbröra istir inröra i mjöl i såsen stir flour into…röra ihopkok. o.d. mix; bildl. mix (jumble) uphan rörde ihop allting äv. he got it all muddled upröra om [i]kok. stirröra om i brasan stir (poke) up the fireröra om i grytan stir…röra uppeg. stir up; damm äv. raise; gamla tvister rake upröra upp himmel och jord raise hellröra utröra ut ngt i vatten stir sth into water, mix sth with water
köratransitivt verbkörde, körtframföra el. styra:allm. el. t.ex. fordon drive; motorcykel ride; t.ex. skottkärra push, wheel, trundleköra en motor med (på) bensin run an engine on…forsla:allm. take; i bil äv. drive, run; i kärra cart, wheel; speciellt [tyngre] gods el. t.ex. om tåg äv. carry, transport, conveyhan körde henne [med bil] till stationen äv. he gave her a lift…data. runstöta el. sticka el. stoppa run, thrust, stickköra fingrarna genom håret run one's fingers through one's hairköra huvudet i väggen bildl. bang (knock) one's head against a brick (stone) walljaga el. motaköra ngn på dörren (porten) turn (utan vidare bundle) sb outköravisa en film show a film
intransitivt verbkörde, körtallm. drive; i (med) bil äv. motor; på [motor]cykel ride; åka go, ride; färdas travel; jfr fara, åka; om bil äv. el. om tåg o.d. vanl. run, go äv. betr. hastighet; om fabrik work <[i] dubbla skift double shifts>kör! i väg go ahead!han kör bra he drives well, he is a good driverlära sig [att] köra köra bil learn how to drive [a car]köra mot rött [ljus] jump the [red] lights, run a red lighthan körde (bilen körde) rätt (rakt) in i… he drove (the car ran) straight into…köra uppför en backe på ettan take (climb)…in first [gear]kör över Gävle! drive (go) via…!; hit come via…!kuggas i tentamen o.d. be ploughed; amer. flunkkör för det! all right!, O.K.!, fair enough!köra med: a)köra med kommendera folk boss (order) people about, worry people b)hon köra med oparfymerad deodorant she always uses…han kör jämt med t.ex. sina teorier he is always trotting out (going on about)…kör hårt! sätt i gång get cracking!
partikelverbköra avköra av vägen med bilen drive off the roadköra borttr.:forsla undan take osv. away; driva bort drive (send)…away (off), pack…off; jaga bort äv. chase…awayitr. drive awayköra efterse åka efterunder åkaköra emot en lyktstolperun into…köra fastget stuck äv. bildl., come (be brought) to a dead stop (a standstill), grind to a haltförhandlingarna har kört fast …have come to a deadlockköra framitr.bilen körde fram till trappan the car drove up to…tr.köra fram bilen (varorna) till dörren drive the car (take etc. the goods) up to…köra förbidrive (resp. ride köra i fatt) past, catch up with; se vidare i fattköra ifrån ngn (ngt)se ifrånköra igenom [staden]drive (resp. ride köra i gång med projektet) through [the town], go ahead with…köra ihjäl ngnrun over sb and kill him (resp. her)köra ihjäl sig dödas i en bilolycka be killed in a car accidentköra ihopkollidera run into one anotherköra ihop med run into, collide withfösa ihop drive (pack, crowd)…together <i (på) into>det har kört ihop sig [för mig] det har kommit något emellan something's come upköra ineg.köra in bilen [i garaget] drive the car into the garagetåget körde in [på stationen] the train pulled in [at…]köra in vid trottoarkant o.d. draw inköra in en försening (tio minuter) make up for…(save…)köra in trimma in en ny bil run (amer. break) in a new carkörastöta, stoppa in…[i] thrust (stick, push, vard. shove, poke)…in[to]köra i vägitr. drive (resp. ride jfr ovan) offtr.se köra bortovanköra ompassera i bil overtake; amer. passköra omkull ngnknock sb downköra omkull med cykeln (på cykel) fall from (off) one's bicycle [while riding]köra påitr.:fortare drive (resp. ride jfr ovan) faster; vidare drive osv. onkör på bara! äv. just go ahead!tr.köra på ngn kollidera med run into sb; omkull ngn knock sb downköra sönder t.ex. ett staketdrive (resp. ride jfr ovan) into…and smash itköra sönder bilen vid krock smash up (fördärva motorn ruin) one's carkör till!all right!, O.K.!, it's a deal!köra tillbakaitr. drive (resp. ride jfr ovan) backtr. el. forsla take osv.…backköra undanitr.:ur vägen drive (resp. ride jfr ovan) out of the wayköra uppitr. drive (resp. ride jfr ovan) up; för körkort take one's driving testtr. el. eg. take osv. up; sticka upp stick (put) up; lura fleece; friare swindle < of>köra upp ngn ur sängen make…get out of bed, rout…[up] out of bed; jfr uppkördköra utitr. drive (resp. ride jfr ovan) outköra ut på landet med bil drive (göra en tur go for a drive) into the countryvaror deliverkörakasta ut ngn turn sb out [of doors] (ur rummet out of the room)köra övert.ex. gata el. bro drive (resp. ride jfr ovan) across, crossköra över ngn vanl. run over sb; jfr överkördköra över ngn bildl. not bother about what sb thinks (wants), ride roughshod over sb
© NE Nationalencyklopedin AB