Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 fastasubstta fasta ngns ord make a mental note of; komma ihåg bear in mind; ta som utgångspunkt take as one's starting point
2 fastasubstfastande fastingtre dagars fasta a fast of three daysfastan fastlagen Lent
verbfastfastande mage on an empty stomach
© NE Nationalencyklopedin AB