Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fartsubstspeed; takt, tempo pacefart gather speedminska farten slow down, reduce speedsätta fart skynda på hurry up; vard. step on itsätta fart på ngn make sb get a move on, make sb hurry upav bara farten automatically; i hastigheten unintentionallyi full fart at full speedmed en fart av at a speed ofhon är jämt i farten she's always on the govandaler har varit i farten vandals have been at itdet är ingen fart i honom he's without any go
pruttsubstvulg. fart
pruttaverbvulg. fart, let off
fisaverbvard. fart, let off
schvungsubstfart el. kläm go, dash
halsbrytandeadjektivhalsbrytande fart breakneck speed, hair-raising speed
temposubstfart pace, speed, rate; takt tempo
svindlandeadjektivom t.ex. höjd dizzy, giddy; om pris, lycka etc. enormousi svindlande fart at breakneck speed
hastighetsubstfart speed; snabbhet rapidityhögsta tillåtna hastighet the speed limit, the maximum speedmed en hastighet av at a speed ofbrådskai hastigheten glömde han… in his hurry he forgot…
klämsubstfå fingret i kläm get one's finger caughtkomma i kläm get jammedråka i kläm get into a mess, get into a fixkraft, energi force, vigour; fart etc. go, dashkläm get the hang
© NE Nationalencyklopedin AB