Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

fartsubstantiv~en, ~erhastighet:allm. speed, rapidity (endast sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknastakt rate; tempo pace; sjö., 'rörelse framåt' headway, wayfull fart framåt! full speed ahead!bestämma farten set the pacefart gather speed (momentum); sjö. make headway, gather wayge fart på gunga pushminska farten slow down, reduce speedsätta fart skynda på hurry up; vard. step on itöka farten speed up, increase (put on) speed, accelerate; vid löpning o.d. step up the paceav bara farten automatically; ofrivilligt unintentionallyi (med) full fart at full (top) speed
gång el. rörelsemedan du ändå är i farten while you are at iti fartensedan klockan sju up and about…
hast el. liv el. 'kläm' verve, swing; impetus, push; go, dash; vard. pep; jfr ex.det är ingen fart i honom he is without any go (dash, vard. pep)sätta fart på ngt give an impetus to sth; blåsa liv i put life into sthsätta fart på saker och ting get things moving (going), speed things upförsäljningen har tagit fart [the] sales have received an impetus (have boomed)det går med full fart it's going like a house on fire, it's going great guns
fissubstantiv~en, ~arvard. fart
fjärtsubstantiv~en, ~arvard. fart
pruttsubstantiv~en, ~arvulg. fart
pruttaintransitivt verb~de, ~tvulg. fart, let off
snabbhetsubstantiv~enquickness, rapidity, promptness; jfr snabb; fart speed
fjärtaintransitivt verb~de, ~tvard. fart, let off
halsbrytandeadjektivoböjl.hazardoushalsbrytande fart breakneck speed
fisaintransitivt verbfes, fisitvard. fart, let off
schvungsubstantiv~enfart el. kläm go, pep
© NE Nationalencyklopedin AB