Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 farasubstdanger; risk riskdet är fara för krig there is a danger of wardet är ingen fara för det! there is no danger of thatdet är ingen fara med honom he's all right, don't worry about himvara utom fara be out of dangervid fara in case of dangersignalen 'faran över' the all-clear signal
2 faraverbgo <till to>; avresa leave, set out <till for>; resa, färdas travelhan lät blicken fara över… he ran his eye over…han far illa av att… it is bad for him to…
verb och partikelverbfara framhusera carry on, go on; härja ravagefara hårt fram med ngn give sb a rough time of itfara ifrån ngtt.ex. sin väska leave sth behindfara in ienter, go intofara i väggo off, set out; rusa go off, rush offfara omkringfara hit och ditresa go about, travel about; köra drive aboutfara upprusa upp jump up, jump to one's feetfara upp ur sängen jump out of bedöppna sig fly openfara ut mot ngnlet fly at sb
trygghetsubstsecurity; utom fara safety
tryggadjektivsecure; utom fara safe <för from>
raketsubstrocketfara i väg som en raket be off like lightning
svävaverbfloat, be suspendedom fågel soar; kretsa hoversväva i fara be in danger
avvärjaverbt.ex. fara avertavvärja ett slag ward off a blow
påträngandeadjektivom person pushingom t.ex. behov, fara urgent, instant
flackaverbroveflacka och fara be on the moveflacka med blicken have shifty eyesflacka omkring el. flacka omkring i roam about
rundaverbgöra rund roundrunda av round offfara (gå) runt round
substgå en runda i parken take a stroll round the park
© NE Nationalencyklopedin AB