Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

farsubstfather; vard. dad, pa; barnspr. daddy; spec. amer. pop, papafars dag Father's Daybli far become a fatherhan är far till… he is the father of…
framsyntadjektivfar-seeing, far-sighted
långsöktadjektivfar-fetched
söktadjektivlångsökt far-fetched
vittomfattandeadjektivfar-reaching, extensive
såtillvidaadverbi så måtto so far, thus farsåtillvida som in so far as
förutseendeadjektivfar-sighted
substforesight
fjärranadjektivdistant, far-offFjärran Östern the Far East
adverbfarnär och fjärran far and near
substi fjärran in the distance
långsyntadjektivlong-sighted; amer. vanligen far-sighted
vittgåendeadjektivfar-reachingvittgående reformer extensive reforms
© NE Nationalencyklopedin AB