Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

farsubstantivfadern, fäderfather; vard. dad, pa; amer., vard. äv. pop, papa; jfr fader, pappafars dag Father's Daybli far become a fatherhan är far till tre barn he is the father of three children
långsöktadjektiv=far-fetched
fjärranadjektivoböjl.distant, remote, far-off, far-awayfjärran länder distant (far-off) countries (lands)Fjärran Östern the Far Eastadverbfar [away (off)]när och fjärran far and nearsubstantivoböjl.distancei fjärran in the distance
såtillvidaadverbi så måtto so far, thus farsåtillvida att (som) in so far as, insofar as
framsyntadjektiv=förutseende far-seeing, far-sightedframsynta människor people with foresight
vidsyntadjektiv=tolerant liberal, broad-mindedframsynt far-seeing, far-sighted
förutseendeadjektivoböjl.foresighted, far-sighted, far-seeing; klok wisesubstantiv~tforesight; förtänksamhet forethought
vittgåendeadjektivoböjl.far-reachingvittgående reformer äv. extensive reforms
vidsynthetsubstantiv~entolerans liberalism, broad-mindednessframsynthet far-sightedness
söktadjektiv=långsökt far-fetched; tillgjord affected, artificial; ansträngd laboured
© NE Nationalencyklopedin AB