Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

fantasisubstantiv~n, ~erinbillningsförmåga el. skapande ~ imagination; av ytligare, flyktigare art fancy, fantasylivlig (sjuk) fantasi a lively (diseased) imaginationinte i min vildaste fantasi not in my wildest dreamsinbillning, infall fancy, fantasyfantasier äv. dreamsfantasi och verklighet fact and fictionfria (rena) fantasier påhitt pure inventionsmus. fantasia, fantasy, improvisation
nyskapandeadjektivoböjl.innovative; om t.ex. fantasi creative
flödandeadjektivoböjl.bildl.:t.ex. vältalighet flowing, fluent; t.ex. fantasi abounding, exuberant
otygladadjektiv-tyglat, ~eom t.ex. fantasi el. lidelser unbridled; hejdlös el. ohämmad äv. uncontrolled, unrestrained
sprudlandeadjektivoböjl.om t.ex. fantasi el. humör exuberantadverbvara sprudlande glad bubble over with high spirits
snuskigadjektiv~teg.el.bildl. dirty, filthy, sleazy; eg. äv. squalid; bildl. äv. smuttysnuskig fantasi dirty (filthy) imagination
2 näratransitivt verbnärde, närtföda nourish, give nourishment to, feed; underhålla el. försörja support; t.ex. sin fantasi äv. fosterse hysaen länge närd t.ex. önskan (dröm) a long-cherished…; misstanke a…of long standing
rikedomsubstantiv~en, ~arförmögenhet wealth (endast sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasfortune, riches (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasaffluence (endast sg.)landets rikedomar the wealth of the countryabstr. richness < in>; wealth < of>; riklighet copiousness; ymnighet abundance; starkare profusion; om t.ex. fantasi fertility <på i samtliga fall of>
sjukadjektiv~teg. ill vanl. pred., sick vanl. attr. (amer. attr. o. pred.); dålig unwell pred.; krasslig ailingbli sjuk [i influensa] fall (be taken) ill [with the flu], catch [the flu]sjuk av avund sick with…vara sjuk [av längtan] efter ngt sick [with longing] for…, be dying for…subst. adj.den sjuka (sjuke) the sick woman (resp. man), the sufferer; patient the patient; långvarigt sjuk the invalidsköta sjuka (de sjuka) …sick people (the sick)friareel.bildl.:osund (t.ex. fantasi) morbid; misstänkt suspicious, shady; skum fishysjuk humor sick humour (amer. humor)ett sjukt samvete a guilty conscience
rikadjektiv~tallm. rich; mycket förmögen äv. wealthy, opulent, affluent; om jordmån el. fantasi fertile; jfr vidare rikligett rikt liv bildl. a full lifei rikt mått amply, abundantlyrik skörd äv. bumper harvest (crop)rikt urval av… wide range (choice) of…rik rich (abounding, fertile) in, full ofbli rik get (become) rich, make moneyvi har blivit en erfarenhet rikare we are that much wiser, we have added to our experiencede rika the rich (wealthy)hon är rik som ett troll she's rolling in money
© NE Nationalencyklopedin AB