Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fantasisubstinbillningsförmåga imaginationinbillning, infall fancydet är rena fantasier påhitt it is pure inventionhon har livlig fantasi ofta iron. she has a vivid imagination
nyskapandeadjektivinnovative; t.ex. fantasi creative
rikadjektivrich; mycket förmögen wealthy; om jordmån, fantasi fertilerik rich in, full ofbli rik get rich, make moneyde rika the rich
© NE Nationalencyklopedin AB