Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

fallenhetsubstantiv~enbegåvning, förmåga aptitude (endast sg.)gift, talentung man med fallenhet för mekanik …of a mechanical turn, mechanically inclined…
ägnadadjektivägnat, ~elämplig suitable, fit; med fallenhet suited, fitted, cut out <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>ägnad att väcka oro liable (likely) to cause alarm
läggningsubstantiv~en, ~arkaraktär disposition; sinnelag temperament; fallenhet bent, turn <för, åt for>sexuell läggning sexual orientationav hår setting
lämpadadjektivlämpat, ~evara lämpad för: a) vara anpassad för be suited (suitable, adapted) for b) ha fallenhet för be suited (fitted, cut out) for; jfr äv. lämplig
förmågasubstantiv~nskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasfysisk el. andlig kraft power <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>; prestations~ capacity <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor + ing-form>; fallenhet o.d. faculty <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor (of) + ing-form>; duglighet ability <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>; capability <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof + ing-form>; läggning gift, talent, aptitude <att+ inf.>, <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor + ing-form>ha (sakna) förmåga att koncentrera sig vanl. be able (be unable) to…jag gjorde det efter bästa förmåga …to the best of my ability~n, förmågorpersonhan är en verklig förmåga he is a man of great abilityunga förmågor young talents
© NE Nationalencyklopedin AB