Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nysnösubstnewly-fallen snow, fresh snow
ovänsubstenemyvara ovän med ngn be on bad terms with sbde har blivit ovänner they have fallen out
rasaverbstörtarasa el. rasa ned fall down; störta ihop collapse; störta in cave inom vind etc. rageekon.priserna har rasat prices have fallen sharply, prices have plunged
sjunkaverbsink; falla fall, drop; bli lägre subside; minska decreasepriserna har sjunkit prices have fallentemperaturen sjunker the temperature is fallingsjunka i pris go down in pricesjunka ihop falla ihop collapsesjunka ned i en fåtölj sink into an armchair
välsubstwelfare, well-being
adverbbra wellhålla sig väl med ngn keep in with sbdet vore väl om… it would be a good thing if…gradhon är välnågot för ung she is a bit too youngförmodligen probablydu är väl inte trött? you are not tired, are you?han får väl vänta he will have to waithan är väl framme nu he must be there by nowdet är väl inte möjligt! surely it is not possible!det hade väl varit bättre att…? wouldn't it have been better to…?det vet jag väl! I know that!andra betydelserjag önskar det välbara vore över I only wish it were (was) overnär han välen gång somnat… once he had fallen asleep…jag mötte inte henne men väldäremot hennes bror I didn't meet her, but her brothergott och väl en timme well over one hour
© NE Nationalencyklopedin AB