Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fallaverbfalllåta förslaget falla drop the proposaldet faller av sig självt it goes without sayingfallande tendens downward tendencydet faller sig naturligt för mig att… it seems (comes) natural for me to…det föll sig så att… it so happened that…falla på plats fall into place
verb och partikelverbfalla avfall offfalla bortdrop off, fall offfalla igenomom t.ex. lagförslag be defeatedfalla ihopfall in, fall downbryta samman break down, collapsefalla infalla nedfall down, drop downfalla omkullfall over, fall downfalla sönderfall to piecesfalla undanyield, give away <för to>
överbordadverbfalla överbord fall overboard
handlöstadverbfalla handlöst fall headlong
vittraverbfalla sönder crumble, crumble away
frestelsesubsttemptationfalla för en frestelse el. falla för frestelser yield to temptation
2 fögasubstfalla till föga yield, submit <för to>
riskeraverbriskriskera att falla risk falling
raklångadjektivfalla raklång fall flatligga raklång lie stretched out
pladaskadverbfalla pladask fall flat on one's face, fall headlong
1 tippaverbstjälpa ut tip, dumpfalla tiptippa över tip over
© NE Nationalencyklopedin AB