Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fallsubstfallett fall framåt a step in the right directionförhållande, rättsfall casei alla fall a) i alla händelser in any case, anyhow b) trots det nevertheless, all the samei annat fall otherwisei bästa fall at besti så fall in that case, if soi varje fall el. i vilket fall som helst in any casei värsta fall if the worst comes to the worst
omkulladverbdown, overramla omkull fall down, fall over
kursfallsubstekon. fall in prices, fall in rates
ramlaverbfalla fall, tumbleramla av fall offramla omkull fall down
inträffaverbhända happen; infalla occur, fall
snöfallsubstsnowfall, fall of snow
överbordadverbfalla överbord fall overboard
höstterminsubstautumn term; amer. fall semester
handlöstadverbfalla handlöst fall headlong
osamsadjektivbli osams quarrel, fall out
© NE Nationalencyklopedin AB