Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

fakturasubstantiv~n, fakturorinvoice, bill, account <över for, covering>
faktureratransitivt verb~de, ~tskriva faktura invoice, bill
enligtprepositionaccording to; se vidare efterenligt artikel 3 i fördraget by (under) article 3…enligt faktura hand. as per invoiceenligt lag by lawenligt min åsikt in my opinion; se äv. under resp. subst.
räkningsubstantiv~en, ~arräknande counting; beräkning el. uträkning calculation, reckoning; matem. arithmetic, figures (pl.)hålla räkning på ngt veta antalet keep count of sthgå ner för räkning boxn.el.bildl. take (amer. go down for) the counttappa räkningen antalet lose countvara bra i räkning be good at arithmetic (mera elementärt sums, att räkna figures)ett streck i räkningen oförutsett hinder an unforeseen obstacle; besvikelse a [great] disappointmentdet var ett streck i räkningen för mig it upset my planshan är ur räkningen he's out of the running (not in it)nota bill; amer. äv. check; månads~ el. konto account; faktura invoiceen räkning500 kronor a bill for…räkningen är på 500 kronor the bill amounts (runs) to…göra upp en räkning bildl. pay (settle) an accountskriva (sätta) upp ngt på ngns räkning put sth down to sb's account (to sb)behålla ngt för egen räkning …for oneselfför ngns räkning on sb's account (behalf)
© NE Nationalencyklopedin AB