Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

faktumsubstfact
fullbordaverbslutföra complete, finishett fullbordat faktum an accomplished fact
sorgligadjektivledsam el. beklaglig sad; bedrövlig deplorableett sorgligt faktum a melancholy factdet är sorgligt men sant it is sad but unfortunately true
verklighetsubstreality; faktum fact; sanning truthbli verklighet become a reality, materializei verkligheten a) i verkliga livet in real life b) i själva verket in reality c) faktiskt in fact, as a matter of fact
stödjaverbsupport; luta rest, lean; grunda base, foundstödja armbågarna mot bordet rest one's elbows on the tablestödja sig support oneself; luta sig lean, reststödja sig på t.ex. faktum base one's opinion onstödja sig på ngn åberopa cite sb as one's authority
© NE Nationalencyklopedin AB