Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

faktorsubstfactor
2 bromssubsttekn. brakedämpande faktor check < on>
momentsubstfaktor element, factor; punkt point, item; stadium stage
avgörandeadjektivom t.ex. seger decisive; om faktor determiningdet avgörande för mig var what decided me was
substbeslut decision, settlement
© NE Nationalencyklopedin AB