Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

faktisktadverbas a matter of fact, really
verkligenadverbreally; faktiskt actually, indeed; förvisso certainlynej verkligen? really?jag hoppas verkligen att du har rätt I do (betonat) hope you are right
rentadverbcleanlytala rent talk properlyalldeles quite, completelyrent av faktiskt actually; till och med evendet är rent av en skandal it is a downright scandalrent ut plainly, outrightrent ut sagt to use plain language
verklighetsubstreality; faktum fact; sanning truthbli verklighet become a reality, materializei verkligheten a) i verkliga livet in real life b) i själva verket in reality c) faktiskt in fact, as a matter of fact
© NE Nationalencyklopedin AB