Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

faktasubstantiv i pluralse faktum
faktumsubstantiv~et el. =, = el. faktafact; omständighet äv. circumstancefakta äv. datafaktum är the fact [of the matter] isfakta i målet jur. the case history
1 datasubstantiv i pluralårtal datesfakta data, facts
härtilladverbto this (that, it m.fl.)med hänsyn härtill in view of this (dessa fakta these facts); för ex. jfr vidare därtill
nakenadjektivnaket, naknanaked äv. bildl.; vard. …in the raw; speciellt konst. nudenakna fakta the naked (bare, hard) facts[den] nakna sanningen the naked (plain) truthklä av sig naken strip naked (to the skin)
konstateratransitivt verb~de, ~tfastställa establish <att the fact that>; bekräfta certify; verify; [på]visa showjag bara konstaterar faktum (fakta) I am merely (only) stating a fact (facts)
bakgrundsubstantiv~en, ~erbackground äv. bildl.; miljö settingi bakgrunden i fjärran in the distancehålla sig i bakgrunden bildl. keep (stay) in the background; vard. take a back seatmot bakgrunden av dessa fakta… in the light of these facts
därtilladverbto that (this, it m.fl.)med hänsyn därtill in view of that (dessa fakta those facts)orsaken därtill the reason for that (till att man gör så for doing so)med därtill hörande… with the…belonging to it (resp. them)en sportstuga med allt vad därtill hör …and everything that goes with iten segelbåt med allt vad därtill hör äv. a fully-equipped sailing-boatdärtill kommer frakt to that [there] must be added…därtill kommer att han… moreover, he…; added to this, he…de därtill nödvändiga pengarna the money necessary for the purposedessutom besides osv.; jfr dessutom
torradjektiv~tdry äv. bildl. samt om vin; om jord:uttorkad parched; ofruktbar arid; om klimat torrid; om växter el. löv o.d. vanl. withered, dead; bildl. el. tråkig dry, dull, boringtorra fakta dry (plain) factstorr humor dry (wry) humourtorra land on dry landhan är inte torr bakom öronen he is wet behind the ears, he is very greenvara torr i halsen törstig feel like a drinkta något torrt på sig put on dry clothesha sitt på det torra be comfortably off
stödjatransitivt verbstödde, stöttsupport; eg.:stötta äv. prop [up], steady; luta rest, lean; bistå el. understödja äv. back [up], endorse; med statsunderstöd o.d. subsidize; grunda base, found < on>stödja ngn i hans uppfattning o.d. bear sb outstödja armbågarna mot bordet rest one's elbows on the tableintransitivt verbstödde, stötthan kunde inte stödja på foten he could not support himself on his footreflexivt verbstödde, stöttstödja sig support oneself; luta sig el. vila lean, rest <mot against; on>stödja sig mot ngn lita till ngn lean on sbstödja sig på t.ex. auktoritet el. kontrakt el. princip take one's stand on…; t.ex. erfarenheten el. faktum base one's opinion on…mina uttalanden stödjer sig på fakta …are based upon facts
© NE Nationalencyklopedin AB