Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förvissoadverbcertainly
sannerligenadverbindeed, really; förvisso certainly
verkligenadverbreally; faktiskt actually, indeed; förvisso certainlynej verkligen? really?jag hoppas verkligen att du har rätt I do (betonat) hope you are right
visserligenadverbhelt visst certainly; förvisso to be surehan är visserligen duktig, men… it is true that he is clever, but…
© NE Nationalencyklopedin AB