Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förvisatransitivt verb~de, ~tallm. banish; lands~ äv. exile <från, uri båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfrom>; bildl. relegateförvisa [ur landet] deport
förvisningsubstantiv~en, ~arbanishment; exile; relegation; deportation; jfr förvisa
© NE Nationalencyklopedin AB