Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

förverkligatransitivt verb~de, ~trealize; t.ex. plan carry…into effect, implementreflexivt verb~de, ~tförverkliga sig själv fulfil (amer. fulfill) oneself
genomföratransitivt verb-förde, -förtcarry through (out); förverkliga effect, realize; utföra accomplishgenomföra en plan carry out (implement) a plan
realiseratransitivt verb~de, ~tsälja till nedsatt pris sell offförvandla i pengar convert…into cashförverkliga realize; t.ex. plan carry out, implement, put…into practiceintransitivt verb~de, ~thold (have) sales
verksubstantiv~et, =arbete:allm. work; abstr.el.i högre stil äv. labour; dåd äv. deed; speciellt om litterärt o. konstnärligt ~ work, production; koll. äv. oeuvreallt detta är hans verk all this is his handiwork (work) (framför allt neds. doing)samlade verk pl. collected worksett ögonblicks verk the work of an instanti själva verket in reality, actually; faktiskt as a matter of fact, in actual factsätta…i verket carry out, put…into execution (effect), put…into (in) practice; förverkliga realizegå (skrida) till verket go (set) about it (the thing el. the work osv.)ämbetsverk [civil service] departmentfabrik workspl. likaskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasom t.ex. såg~ milltekn., t.ex. i ur works (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasmekanism mechanism
© NE Nationalencyklopedin AB