Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förvåningsubstsurprise, astonishment; stark. amazement
väckaverbgöra vaken wake, wake up; på beställning vanligen call; rycka upp rouseljud som kan väcka de döda noise enough to raise the deadväcka ngn till liv call sb back to life; ur svimning revive sbframkalla arouse; uppväcka, t.ex. känslor arouse, awakenväcka förvåning cause astonishmentväcka minnen el. väcka minnen till liv awaken memories, call up memoriesframställa, t.ex. fråga raise, bring up
storadjektivrymlig large; vard. big; lång tall; spec. abstrakt el. i betydelsen 'framstående' etc. greatstort antal a large numberen stor del av tiden a good deal of the timetill stor del largelytill min stora förvåning much to my surprisevara till stor hjälp be a great helpen stor karl a big man; lång a tall manen verkligt stor man a truly great mandet är stora pengar that's a lot of moneystor publik a large audienceen stor summa pengar a large sum of moneyi stort sett el. i det stora hela on the wholeslå på stort do things in a big way, do the thing in stylevuxen grown upstora damen vard. quite a little ladybli stor grow upstor bokstav capital letter
© NE Nationalencyklopedin AB