Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

förvåningsubstantiv~ensurprise, astonishment; starkare amazement
storögdadjektiv-ögtlarge-eyed, big-eyed, wide-eyedmed storögd förvåning in open-eyed wonder
puradjektiv~tpure, sheerav pur förvåning from sheer surprise
oförställdadjektiv-förställtallm. unfeigned, undisguised; om förvåning äv. unaffected, genuine
ojinterjektionoh!, oh dear!; vid förvåning äv. oh my!, wow!; vid smärta ow!oj [oj] då! good grief!
vidöppenadjektiv-öppet, -öppnawide openmed vidöppen mun äv. with one's mouth wide open; av förvåning o.d. agapemed vidöppna ögon with eyes wide open
studsatransitivt verb~de, ~tbounceintransitivt verb~de, ~tom boll bounce; om gevärskula o.d. ricochetstudsa tillbaka rebound, bounce backom personstudsa [till] av förvåning start, be startled, be taken aback
stumadjektiv~t, ~madumb; mållös äv. mute, speechlessstum av förvåning dumb (mute, speechless) with…stum av beundran lost in admirationbli stum be struck dumbstumt ljud utan resonans dead soundom bokstav:inte uttalad mute, silenthård rigid; oelastisk unresilient, unelastic; dikt el. tät tight, close
nejinterjektion(ibland adverb)allm. nonej då! visst inte oh, [dear me,] no!; not at all!; starkare certainly not!nej tack! no, thank you (thanks)!med försvagad innebörd el. ibland rent överflödigt: anknytande o.d. well; uttr. förvåning o.d. oh!nej nu måste jag gå! well, I must be off [now]!nej, nu går det för långt! this is really going too far!nej, vad säger du! you don't say [so]!
substantiv~et, =no; avslag refusalnej meet with a refusal; vid frieri be refused (turned down)rösta nej vote against [the proposal]svara nej [på en fråga] answer no [to…]säga nej till ngt äv. refuse (decline) sthtacka nej [till bjudning] vanl. decline […] with thanks
väckatransitivt verbväckte, väcktgöra vaken wake […up]; på beställning vanl. call; mera häftigt samt bildl. (rycka upp) rouseljud som kan väcka de döda …raise (wake, awaken) the deadväcka ngn till besinning call sb to his (resp. her) sensesväcka ngn till liv bring (call) sb back to lifeväcka ngn till medvetande om… make sb conscious (aware) of…ljudet av steg väckte henne ur hennes drömmar …awoke (roused) her from her dreams
framkalla:allm. arouse; uppväcka el. t.ex. känslor el. äv. awaken; vålla cause, create; ge upphov till:t.ex. beundran excite; t.ex. missnöje stir up; tilldra sig el. t.ex. uppmärksamhet attractväcka avund [hos ngn] excite (arouse) [sb's] envyväcka förvåning cause (arouse) astonishmentväcka ngns intresse arouse (awaken) sb's interestväcka minnen [till liv] awaken (bring back) memoriesdet väckte något [till liv] inom honom som it stirred something [with]in him…
framställa el. framlägga el. t.ex. fråga raise, bring up; se vidare ex. under förslag, motion, åtal
© NE Nationalencyklopedin AB