Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förväxlaverbmix up, confuse
blandaverbmix, mingle; olika kvaliteter av t.ex. te, tobak blend; spelkort shuffle
verb och partikelverbblanda bort korten för ngnconfuse the issueblanda i ngt i ngtmix sth in sth, add sth to sthblanda ihopförväxla mix up, confuseblanda in ngnmix sb up, involve sb <i in>blanda tilltillreda mix
© NE Nationalencyklopedin AB