Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

förväntatransitivt verb~de, ~tförvänta [sig] expect; jfr vänta
förmodatransitivt verb~de, ~tanta suppose; med större visshet presume; vard. reckon; amer. guess; förvänta expect; gissa conjecture, surmiseförmoda att förutsätta assume (take it) that
väntaintransitivt verb och transitivt verb~de, ~twait < for>; invänta el. emotse ankomsten avel.(om sak) förestå await; förvänta sig expect <av of (from)>; förutse anticipatevänta [du] bara! hotande just you wait!, just you watch me!vänta lite (ett slag)! wait a minute (moment) [, please]!, hang on!var god vänta i telefon hold the line, please; vard. hang onvänta och se wait and seegå (stå) och vänta be waitingsitta uppe och vänta på ngn wait up for sbinte veta vad som väntar en …what may be in store for onevänta sig a) hjälp av ngn look for… b) mycket nöje av ngt look forward to…det hade jag inte väntat mig av honom I didn't expect that from (of) himsom man kunde ha väntat [sig] el. som var att vänta as might have been expectedvänta med [att göra] ngt put off (postpone, defer) [doing] sthvänta inte med middagen tills jag kommer don't wait dinner for me osv.vänta på vad som komma skall wait and see what will happen, await the course of eventsvänta på att ngn (ngt) ska (+ inf.) wait for…to + inf.jag väntaravvaktar ditt besked I await…den som väntar på något gott väntar aldrig för länge everything comes to those who waitutan att vänta på svar without waiting for an answervänta på sin tur wait one's turnvänta have to wait
reflexivt verb~de, ~tvänta sig, se ex. under vänta
partikelverbvänta invi väntar in de nya höstmodellerna när som helst we are expecting…[to arrive] any day now, …are due any day nowtåget väntas in klockan 10 the train is due [in (to arrive)]…vänta ngn tillbakaexpect sb backvänta ut ngntills ngn kommer wait for sb to come (tills ngn går to go)vänta ut fienden wait the enemy out
© NE Nationalencyklopedin AB