Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förväntaverbförvänta sig expect <av of, from>
väntaverbwait < for>; invänta awaitvänta sig förvänta sig expect <av of, from>var god och vänta i telefon hold the line, pleaseinte veta vad som väntar en not know what may be in store for onejag väntar dem i morgon I am expecting them tomorrowvänta have to waitdet hade jag inte väntat mig av honom I didn't expect that from (of) himdet är att vänta it is to be expectedvänta med att göra ngt put off sth, postpone sth, put off (postpone) doing sthvänta på att han ska göra det wait for him to do itlåta ngn vänta på sig keep sb waitingsvaret lät inte vänta på sig the answer was not long in coming
verb och partikelverbvänta intåget väntas in kl. 10 the train is due in at ten o'clockvänta ut ngntills ngn kommer wait for sb to come
© NE Nationalencyklopedin AB