Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

förutsattadjektiv=förutsatt att provided [that]
ifallkonjunktionsåvida if; förutsatt att provided [that]huruvida if, whether
såvidakonjunktionif, in case; förutsatt att provided [that], inasmuch assåvida…inte vanl. unless
förutsättningsubstantiv~en, ~arvillkor condition, prerequisite <föri båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>; vad som krävs requirement; grundval bas|ispl. -eskvalifikation qualificationha alla förutsättningar att lyckas have every chance of succeedingsakna förutsättningar för ngt lack the [necessary] qualifications (prerequisites) for sthskapa förutsättningar för create opportunities forunder förutsättning att… på villkor att on condition (the understanding) that…; förutsatt att on the assumption that…
1 omkonjunktionvillkorlig el. allm. if; 'för den händelse att' äv. in case; 'antaget att' äv. supposing; 'förutsatt att' äv. provided [that]om vädret tillåter äv. weather permittingom det är så if that is the case, if so, in that caseom det inte hade varit för honom if it hadn't been for him; som en hjälp äv. but for himjämförandesom om as though (if)medgivandeäven om even though (if)vid förslagom vi skulle gå på bio? what (how) about going…?frågande a) 'huruvida' whether, if b)i satsförk.hade du roligt? – Om! …I should say [so]!; vard. …Not half!, …You bet!vill du följa med? – Om! …Wouldn't I just!; vard. …you bet!
substantivoböjl.ifom inte om hade varit if things had been otherwiseefter många om och men after many ifs and buts (mycket trassel a lot of bother)
© NE Nationalencyklopedin AB