Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förutsägaverbpredict; spec. meteor. forecast
förutspåverbförutsäga predict
förespåverbförutsäga predict; profetera prophesy
2 tippaverbförutsäga tiptippa vem som vinner tip the winner, spot the winnermed tipskupong do the pools, do the football poolstippa tretton rätt forecast thirteen correct results
spåverbutöva spådom tell fortunesspå ngn i handen tell sb his fortune by the lines of the handspå ngn i kort tell sb his fortune by the cardsförutsäga predict, foretell
© NE Nationalencyklopedin AB