Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förutomprepositionbesides, apart fromförutom att hon var svenska… besides being Swedish…
utomprepositionutanför outsidejag har inte varit utom dörren I haven't been out, I haven't been outside the doorutom fara el. utom all fara out of dangerutom allt tvivel beyond doubtbli utom sig be beside oneself <av with>med undantag av except, with the exception of; förutom besides, in addition toalla utom han all except him, all but heingen utom jag no one but medet var fyra gäster utom jag there were four guests besides mehela landet utom Stockholm the whole country excluding Stockholm
© NE Nationalencyklopedin AB