Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förunderligadjektiv~tunderbar wonderful, marvellous; underlig strange, oddha en förunderlig makt över have an uncanny power over
märkvärdigadjektiv~tegendomlig strange, curious, odd, peculiar; förunderlig wonderfulboken är inte särskilt märkvärdig …nothing specialgöra sig märkvärdig viktig make oneself important, put on airsdet märkvärdiga med det the remarkable thing about it
© NE Nationalencyklopedin AB