Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

förtvivlansubstantiv=, endespair; desperation desperation <över ngti båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat sth>
hopplösadjektiv~thopeless; om situation äv. desperatehopplös förtvivlan äv. blank despairdet hela var hopplöst äv. …was a forlorn hope
gripenadjektivgripet, gripnaseized <avt.ex. förtvivlanskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknaswith>hela historien är fullständigt gripen ur luften the whole story has been entirely made uprörd touched osv.; jfr gripa
2 hängereflexivt verb-gav, -gett el. -givithänge sig let oneself gohänge sig åt give oneself up (over) to, devote oneself to; t.ex. förtvivlan äv. abandon (surrender) oneself to, give way to; t.ex. nöjen el. laster äv. indulge in
vildadjektivviltallm. wild; ociviliserad el. otämjd äv. savage, uncivilized, untamed; oregerlig äv. unruly; om längtan o.d. furiousvilda blommor (djur) wild flowers (animals)vild förtjusning (förtvivlan) wild delight (despair)vilt landskap wild sceneryvilda planer wild schemesi vilt raseri in a frantic rage, in a frenzy of ragevilda rykten wild rumoursvilda seder barbarous customsvild strejk wildcat strikei vilt tillstånd in the wild state, when wildVilda Västern the Wild Westbli alldeles vild ursinnig become (get) furiousvild av glädje (raseri) wild (mad, frantic) with joy (rage)
sinpossesivt pronomensitt, sina a) fören.:då ägaren är mask. el. fem. el. resp. neutr. sg. his, her, resp. its; med syftning på flera ägare och el. då individerna avses el. på kollektivt subst. their; med syftning på ett utsatt el. tänkt 'man' (eng. 'one') one's b) självst. his, hers, its [own], theirs, one's ownvar sin each; se vidare varvad i all sin dar gör du här? what on earth…?i sin förtvivlan tillgrep han in desperation…sina ställen (håll) in [some] places, here and theresin tid var han in his time…någon har glömt kvar sin väska somebody has forgotten his (könsneutralt; i grupp kvinnor her; vard. their) bagsedan gick vi var och en till sitt hem then each of us went home (till sin syssla to our [own] business); för ex. jfr vidare min
gripatransitivt verbgrep, gripitfatta tag i:allm.el.bildl. seize; kraftigt fatta tag i äv. catch (take) hold ofgripa [om] ngt clasp (grasp) sthgripa ngn i armen seize sb by the arm, seize hold of sb's armgripa ngt ur luften make sth up, invent sth; jfr. ex. under gripengripas av förtvivlan, samvetskval be seized with…gripas på bar gärning be caught in the acttjuv, misstänkt o.d. capture, catch; jur. apprehenddjupt röra [profoundly] touch (move), [deeply] affect; starkare thrill, grip
intransitivt verbgrep, gripitgripa efter ngt grasp (catch, snatch) at sth
partikelverbgripa sig angripa sig an ngt set about sthgripa inbildl.se ingripagripa in i varandra om t.ex. kugghjul interlock, engage
© NE Nationalencyklopedin AB