Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

förtretsubstantiv~enförargelse annoyance, vexation; obehag troublesvälja förtreten swallow one's annoyance (vexation)till sin [stora] förtretsåg han [much] to his chagrin…
harmsubstantiv~enindignation; förbittring resentment <över ngt at sth>; förtret vexation, annoyancemed harm harmset indignantly
förargelsesubstantiv~n, ~rirritation el. förtrytelse vexation, chagrin; vard. aggravation; förtret annoyanceanstöt offenceväcka allmän förargelse give general offence
tråkighetsubstantiv~en, ~erlångtråkighet boredom, tediousness; tristhet drabness, drearinesstråkigheter besvär el. obehag trouble (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasbother (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasinconvenience (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknassvårigheter difficulties; förtret annoyance (sg.)
© NE Nationalencyklopedin AB