Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

förträffligadjektiv~texcellent; friare splendid
utomordentligadjektiv~tallm. extraordinary; förträfflig excellent; osedvanligt god (bra) exceptionally good; enastående outstanding; anmärkningsvärd remarkablefråga av utomordentlig vikt …of extreme (outstanding) importance
särdelesadverbsynnerligen extremely, exceedingly, most; i synnerhet particularlyhan är inte särdeles försiktig he is not particularly (none too) carefuladjektivoböjl.förträfflig excellent, splendid
© NE Nationalencyklopedin AB