Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

förtjusandeadjektivoböjl.allm. charming; härlig delightful, gorgeous; söt el. vacker lovely; utsökt exquisitevilken förtjusande…! äv. what an adorable (enchanting)…!
älskvärdadjektivälskvärtvänlig kind, amiable; förtjusande charming
ljuvadjektiv~tallm. sweet; förtjusande äv. delightful; behaglig el. om t.ex. syn pleasingdet ljuva livet elegant living, la dolce vita (it.)ljuv musik sweet music
härligadjektiv~tglorious äv. iron.; underbar wonderful; vard. gorgeous; förtjusande lovely; skön delightful; läcker delicious; storartad magnificent, splendid, grandhärligt! bra fine!; vard., smaskens yummy!hon är för härlig komisk she is a scream (too funny for words)
vackeradjektiv~t, vackraskön o.d. el. allm. beautiful; förtjusande lovely; stilig el. ståtlig handsome; storslagen el. fin el. grann fine äv. iron.hon är inte direkt vacker men ganska söt …not exactly beautiful, but rather prettyett vackert arbete a beautiful (fine, good) piece of workvacker som en dag om kvinna [as] pretty as a picture, really lovely (beautiful)vacker tass! till hund give me your paw!vackra lovord high praise (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasencomiumsen vacker röst a beautiful (sångröst äv. fine) voicefrån den vackraste sidan from the best sideitalienska är ett vackert språk …a beautiful languagevackert [väder] beautiful (lovely, fine) weatherdet [här] var just vackert! iron. this is a fine (nice) thing!hon blir vackrare för varje dag she gets more beautiful (prettier) every dayansenlig el. om t.ex. summa considerable, good, handsome; om inkomst respectabledet kostar en vacker slant vard. …a pretty penny, …a fine lot of moneydet är vackert så! [it is] pretty good at that!
© NE Nationalencyklopedin AB