Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förtidspensionsubstantiv~enearly retirement pension; p.g.a. invaliditet disability pension; p.g.a. sjukdom sickness pension
förtidspensionärsubstantiv~en, ~er, han är förtidspensionär he has taken (has been granted) early retirement; he has taken (has been granted) a disability resp. sickness pension; jfr förtidspension
© NE Nationalencyklopedin AB