Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

förtalsubstantiv~etslander, backbiting; ärekränkning defamation
skvallersubstantivskvallretgossip; skol. sneaking, telling tales; förtal slander
ärerörigadjektiv~tdefamatory, slanderousärerörigt förtal defamation
giftigadjektiv~tpoisonous äv. om förtal; med. toxic, venomous äv. 'spydig' o.d.; starkare virulent
smädelsesubstantiv~n, ~rabuse, invective; förtal defamation (samtliga endast sg.)hädelse blasphemysmädelser abuse (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasi skrift äv. libel (sg.)
skyddatransitivt verb~de, ~tprotect; shelter speciellt mera konkr.; värna (t.ex. mot lidande, förtal, obehag) shield; försvara defend; skyla el. ge betäckning cover <moti samtliga fall vanl.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasagainst; för from>här är vi skyddade mot regnet …sheltered from the rain[ett] skyddat arbete sheltered employmentskyddat nummer tele., text på display number withheldarbeta i [en] skyddad verkstad …a sheltered workshopen skyddad vrå a sheltered spotskydda sig protect (safeguard, mera konkr. shelter) oneself <mot (för) against (from)>
baraadverbonly; merely; justhan är bara barnet …a mere (just a) childhan sprang som bara den vard. …like anythingdet är bara dumheter it's just [stuff and] nonsensebara förtal nothing but slanderhan stod där i bara skjortan …with nothing but his shirt onbara på skoj just for fundet var bara det jag ville säga that's all…han är trevlig, det är bara det att han är så blyg! he's nice, only he's so shy!hur mår du? – Tack, [det är] bara bra …pretty well, …I'm all rightklockan är bara sju it is only (not more than) seven o'clockom han bara ville göra det! if he would only do it!du skulle bara våga! do it, if you dare!, you just try!han skulle bara våga! I'd just like to see him try!, he wouldn't dare!vänta bara! just you wait!konjunktionom blott if only; såvida provided, as long asbara jag tänker på det blir jag glad just thinking (the mere thought) of it makes me happyjag blir hungrig bara jag ser mat the mere sight of food makes me hungry
© NE Nationalencyklopedin AB