Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

förtatransitivt verb-tog, -tagitt.ex. verkan take away; t.ex. ljud deadenreflexivt verb-tog, -tagitförta sig overdo ithan förtar sig inte he certainly doesn't overwork himself
verkansubstantiv=, en, verkningarallm.:resultat effect, result; följd consequence; kem. el. astron. action; av t.ex. medicin äv. operation; intryck impressionförta verkan av… take away (obliterate) the effect (effects (pl.)) of…, render…ineffectivegöra verkan have an effect, be effective; om t.ex. kritik go homeinte göra någon verkan have no effect; vard. fall flatha verkan på… have (produce) an (its) effect upon…med omedelbar verkan with immediate effect; som har omedelbar ~ to take effect immediatelyinte ha avsedd verkan be without (of no) effect, prove (be) ineffective, fail in its effect
© NE Nationalencyklopedin AB