Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

förtänksamadjektiv~t, ~maförsiktig prudent; förutseende wise
försiktigadjektiv~taktsam careful <med with>; förtänksam el. klok cautious, prudent; vaksam wary; inte överdriven conservative; 'diplomatisk' guarded <med vad man säger in…>; försynt el. om t.ex. fråga discreeti försiktiga ordalag in guarded terms
varsamadjektiv~t, ~maaktsam careful <med with>; förtänksam cautious, prudent; vaksam wary; grannlaga el. finkänslig tactful, gentle; jfr aktsam, försiktigvarsamrenovering …in keeping with past traditionmed varsam hand with a cautious hand, cautiously, gingerly
klokadjektiv~tförståndig wise; omdömesgill judicious; förnuftig sensible; förtänksam el. försiktig prudent, politic; intelligent intelligent; om djur äv. sagacious; skarp el. klipsk shrewd; välbetänkt well-advisedkloka råd vanl. sensible advice (sg.)det var klokt av dig that was very wise (sensible) of youvara klok nog att (+ inf.) be sensible enough (have sense enough, have the good sense) to + inf.det är inte klokt vard. it's crazy (mad)det är inte klokt vad dyrt allt har blivit I can't believe how…han är så snål så det är inte klokt! …you wouldn't believe it!jag blir inte klok på honom (det) I can't make him (it) out, I can't make head or tail of him (it)han är inte riktigt klok vard. …not all there, …not quite right in the head, …dotty, …nuts
© NE Nationalencyklopedin AB