Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

försvaraverbdefendförsvara sig defend oneself; ta i försvar defend, stand up for
värjaverbförsvara defendvärja sig defend oneself <mot against>
substrapier
näbbsubstpå fågel beak, billförsvara sig med näbbar och klor defend oneself tooth and nail
skyddaverbprotect <för, mot against>; mera konkret shelter <mot against>; försvara defend; skyla el. ge betäckning cover; trygga safeguard; bevara preserveskydda sig protect oneself, shelter oneself
sigpronomensig el. sig själv (maskulin) himself; (feminin) herself; (neutrum) itself; (pl.) themselves; 'man' oneselfman måste försvara sig one must defend oneselfhon hade inga pengar på sig she had not got any money on herhan tvättade sig om händerna he washed his handshon sade sig vara nöjd she said she was satisfiedkänna sig trött feel tiredlära sig learnrädd av sig timid, inclined to be timidhon hade ingenting på sig she had nothing ongå hem till sig go home
© NE Nationalencyklopedin AB